Kezdőoldal
Felnőtt
Ifjúság
Elérhetőség
Játékszabály
Fórum

Linkek
e-sportbolt

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG

A TOLLASLABDÁZÁS JÁTÉKSZABÁLYAI

1. A JÁTÉKTÉR ÉS TARTOZÉKAI 11. PÁROSJÁTÉK
2. A LABDA 12. ADOGATÓTÉRI HIBÁK
3. A LABDA SEBESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE 13. HIBÁK
4. AZ ÜTŐ 14. ISMÉTLÉSEK
5. JÓVÁHAGYOTT FELSZERELÉSEK 15. A LABDA NINCS JÁTÉKBAN
6. SORSHÚZÁS 16. FOLYAMATOS JÁTÉK, SPORTSZERÛTLENSÉG,
        BÜNTETÉSEK
7. A PONTOK SZÁMOLÁSA 17.. TISZTSÉGVISELŐK ÉS PANASZOK
8. TÉRFÉLCSERE  
9. ADOGATÁS
10. EGYESJÁTÉK

MEGHATÁROZÁSOK

Játékos                          Valamely személy, aki tollaslabdát játszik

Mérkőzés                      A tollaslabda verseny alapegysége két (négy) játékos között

Egyes Mérkőzés,         melyben mindkét oldalon egy-egy versenyzővan

Páros Mérkőzés,         melyben mindkét oldalon két-két versenyzővan

Adogató oldal                Az adogatás jogával rendelkezőoldal

Fogadó oldal                  Az adogató oldal ellenfele

Labdamenet                  Egy vagy több ütésből álló folyamat, mely az adogatással
kezdődik, és mindaddig tart, míg a labda játékon kívülre nem
kerül

Ütés                                A játékos ütőjének előretartó mozgása

1.

A JÁTÉKTÉR ÉS TARTOZÉKAI

1.1. A játéktér téglalap alakú,13,40 x 6,10 m befoglaló méretűterület, mely 40 mm széles vonalakkal kerül kijelölésre, az 1. ábra szerint.

1.2. A vonalak könnyen megkülönböztethető, eltérő, lehetőleg fehér vagy sárga színűek legyenek.

1.3. Valamennyi vonal beleszámít az általa határolt játékterületbe, tehát a megadott méretek a vonalak külsőszélén értendők. Kivétel a pálya középvonala, mely mind a jobb, mind a bal adogató- ill. fogadótér érvényes területébe tartozik, kijelölése pedig az elméleti középvonaltól mért 20-20 mm.

1.4. A hálótartó oszlopok a játéktér felületétől számítva 1,55 m magasak. Eléggé szilárd anyagból kell készülniük, hogy függőlegesen maradjanak és az 1.10. Szabálypontnak megfelelőfeszességben tartsák a hálót. Az oszlopok nem állhatnak a játéktéren belül.

1.5. A hálótartó oszlopokat az 1. ábrán jelölt módon a páros játéktér oldalvonalain kell elhelyezni, függetlenül attól, hogy a pályán egyes vagy páros játék folyik.

1.6. A hálónak sötét színű, vékony szálú fonalból, egyenletes szemsűrűséggel, 15-20 mm szemnagysággal kell készülnie.

1.7. A hálónak 760 mm szélességgel, 6,10 m hosszúsággal kell készülnie.

1.8. A háló felsőszélét 75 mm széles fehér, a tartókötél felett áthajtott szalag szegélyezi. Ennek a szalagnak a tartókötélen kell nyugodnia.

1.9. A tartókötélnek megfelelővastagságúnak és erősségűnek kell lennie ahhoz, hogy az oszlopok magasságával egyvonalban, azokon feszesen nyugodjon.

1.10.A háló felsőszélének a játéktér felületétől számítva a középvonal fölött 1,524 m, míg a páros játéktér oldalvonalai fölött 1,550 m magasnak kell lennie.

1.11.A háló végei és az oszlopok között hézag nem lehet. Ha szükséges, a hálót teljes szélességében az oszlopokhoz kell kötni.

Játéktér egyes és páros játékhoz (1. ábra)

Opcionális tesztelési jelek páros pályán

2.

A LABDA

2.1. A labda készülhet eredeti tollakból vagy műanyagból, azonban mindkét esetben azonos repülési tulajdonságokkal kell bírnia, mint a vékony bőrrel borított parafa fejű, eredeti tollakból készült labda.

2.2. Eredeti toll-labda

2.2.1. A labda 16 db, a fejbe fixen rögzített eredeti tollból készül.

2.2.2. A tollak hossza egyöntetűen 62-70 mm, a fejbe való rögzítéstől a toll végéig mérve.

2.2.3. A kosár legnagyobb átmérője 58-68 mm.

2.2.4. A tollakat fonallal vagy más tartós anyaggal egymáshoz rögzíteni kell.

2.2.5. A fej 25-28 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű, alul lekerekített legyen.

2.2.6. A labda súlya 4,74 - 5,50 gramm legyen.

2.3. Nem eredeti toll labda

2.3.1. Az eredetit utánozó labda műanyagból is készülhet.

2.3.2. A fejnek meg kell felelnie a 2.2.5. Szabálypontnak.

2.3.3. A méretek és a súly meg kell feleljenek a 2.2.2., 2.2.3. és 2.2.6. Szabálypontoknak. Ezektől legfeljebb 10 % eltérés engedélyezett.

2.4. Különleges klímatikus viszonyok esetén, ha a szabványos labda alkalmatlan, az illető Nemzeti Szövetség engedélyével a fentiektől eltérő méretű labda is alkalmazható, feltéve, hogy az általános jellemzők és repülési tulajdonságok nem változnak.

3.

A LABDA SEBESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

 3.1. A labda kipróbálásához az alapvonalról, az oldalvonalakkal párhuzamos irányban, a labda felfelé irányuló szögben való megütéséhez egy teljes alsóütést alkalmazzunk.

3.2. Megfelelősebességűa labda, ha a szemközti alapvonal előtt nem kevesebb, mint 530 mm, és nem több, mint 990 mm távolságban ér talajt. (lásd még 2. sz. ábra)

4.

AZ ÜTŐ

4.1. A tollaslabda ütőlegnagyobb hosszúsága a nyelet is beleértve 680 mm, az ütőfej legnagyobb hosszúsága 290 mm, legnagyobb szélessége 230 mm lehet. Az ütő a 4.1.1. – 4.1.5. Szabálypontok szerinti részegységekből áll:

4.1.1. A markolat az ütőazon része, melyet a játékos megfog.

4.1.2. A húrozat az ütőfej azon része, mellyel a játékos megüti a labdát.

4.1.3. A fej határolja a húrozatot.

4.1.4. A nyél , mely a markolatot köti össze az ütőfejével.

4.1.5. A nyak, mely a szár és fej kapcsolatát biztosítja.

4.2. A húrozott felület

4.2.1. A húrozat felületének síknak, a húrozásnak a teljes felületen egyenletesnek kell lennie.

4.2.2. A húrozott felület hossza nem haladhatja meg a 280 mm, szélessége a 220 mm méretet, de kiterjedhet a nyakrészre is, max 35 mm szélességben és max. 330 mm összhosszuságban.

4.3. Az ütő

4.3.1. csak olyan ésszerű méretű és elhelyezkedésű tárggyal egészíthetőki, amely kizárólag arra szolgál, hogy a kopást és elhasználódást vagy a rezgést korlátozza vagy meggátolja, vagy a súlyeloszlást módosítsa, vagy amely az ütőnyelét a játékos kezével köti össze

4.3.2. mentesnek kell lennie minden olyan eszköztől, amellyel a játékos lényegesen meg tudja változtatni az ütőalakját.

5.

JÓVÁHAGYOTT FELSZERELÉSEK

A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség (BWF) feladata szabályozni minden ütőt, labdát, felszerelést vagy bármilyen, a sportágban használt újítást érintő kérdést, hogy azok az előírásoknak megfelelnek-e, és a játék során engedélyezettek vagy sem. Ilyen szabályozás hozható a Szövetség vagy más kezdeményezésére, aki e vonatkozásban jóhiszeműen érdekelt, beleértve itt bármely játékost, gyártó céget, Nemzeti Szövetséget vagy annak tagját.

6.

SORSHÚZÁS

6.1. A játék megkezdése előtt a szembenálló felek sorsolnak és a választás jogát elnyerőoldal a 6.1.1. vagy 6.1.2. Szabálypont lehetőségei között választhat

6.1.1. az elsőadogatás vagy elsőfogadás,

6.1.2. kezdőtérfél

6.2. A sorsolásban vesztes fél a fennmaradó lehetőségek közül választhat.

7.

A PONTOK SZÁMOLÁSA

7.1. A szemben álló felek más rendelkezés hiányában két nyert játszmáig játszanak.

7.2. A 21. pontot előbb elérőoldal nyeri a játszmát, kivéve a 7.4. és 7.5. Szabálypont rendelkezéseit.

7.3. A labdamenetet nyerő oldal minden esetben eggyel növeli pontjai számát.

7.4. Ha a pontállás 20 egyenlő, a játszmát két pont előnnyel lehet megnyerni.

7.5. Ha a pontállás 29-29, a 30-ik pontot szerzőoldal nyeri a játszmát.

7.6. A játszma nyertese lesz a következőjátszma elsőadogatója.

8

TÉRFÉLCSERE

8.1. A játékosok térfelet cserélnek:

8.1.1. az elsőjátszma végén,

8.1.2. a második játszma végén, ha van harmadik játszma, és

8.1.3. a harmadik játszmában amikor a pontszámban vezető oldal először eléri a 11. pontot

8.2. Ha a játékosok a 8.1. Szabálypont szerinti térfélcserét elmulasztják, úgy azonnal végre kell azt hajtani, amint a mulasztás kiderül, és a labda nincs játékban. Az addig elért eredmény érvényben marad.

9.

ADOGATÁS

9.1. Szabályos adogatás esetén

9.1.1. Indokolatlanul egyik oldal sem késleltetheti az adogatás végrehajtását, ha egyszer mindkét fél felvette az adogató illetve fogadó helyzetet. Miután befejeződött az adogató ütője fejének hátra irányuló mozgása, az adogatás megkezdésének (9.2. Szabály) bármilyen késleltetését indokolatlannak kell tekinteni.

9.1.2. Az adogató és fogadó játékosnak egyaránt az átlósan szemben lévő adogatóterek belsejében kell állnia úgy, hogy azok határvonalait nem érintik;

9.1.3. az adogató és fogadó játékos mindkét lábának valamely részével álló helyzetben érintenie kell a talajt az adogatás megkezdésétől (9.2. Szabálypont) az adogatás megtörténtéig (9.3. Szabálypont);

9.1.4. Az adogató játékos ütőjének az ütés során először a labda fejét kell érintenie;

9.1.5. A megütés pillanatában a labdának teljes terjedelmével az adogató játékos derékmagassága alatt kell lennie. A derék egy olyan képzeletbeli vonal, amely az adogató utolsó bordája legalsó részének magasságában húzódik.;

9.1.6. Az adogató ütőjének nyele a labda megütésének pillanatában lefelé mutat;

9.1.7. Az adogató játékos ütőjének az adogatás megkezdésének pillanatától (9.2. Szabálypont) folyamatos, előreirányuló mozgást kell végeznie az adogatás megtörténtéig (9.3. Szabálypont);

9.1.8. A labdának az adogató játékos ütőjéről úgy kell felfelé irányulva átrepülnie a háló fölött, hogy amennyiben nem érintik, az a fogadó játékos adogatóterében (azaz a határvonalakon vagy azokon belül) hulljon a talajra.

9.1.9. Adogatás közben az adogató nem vétheti el a labdát

9.2. Ha a játékosok egyszer elfoglalták helyüket, az adogató játékos ütőfejének első előreirányuló mozgása az adogatás megkezdését jelenti.

9.3. Az adogatás megtörtént, ha azt egyszer megkezdték (9.2.Szabálypont ), amikor az adogató játékos ütőjével a labdát érintette, vagy elvétette azt.

9.4. Az adogató játékos addig nem kezdheti meg az adogatást, amíg a fogadó játékos a fogadásra nem kész, de a fogadó játékost fogadásra késznek kell tekinteni, ha kísérletet tesz az adogatás visszaütésére.

9.5. Páros játékban a játékostársak az adogatás alatt (Ld. 9.2. és 9.3. Szabálypont) bármilyen helyzetet elfoglalhatnak, amellyel a szemben álló adogató vagy fogadó játékost a kilátásban nem akadályozzák.

10.

EGYESJÁTÉK

10.1.Adogató és fogadó tér

10.1.1. A játékosoknak a saját jobboldali adogatóterükből kell adogatniuk és az adogatást ott kell fogadniuk, ha az adogató játékos az adott játszmában nulla vagy páros számú pontot ért el.

10.1.2. A játékosoknak a saját baloldali adogatóterükből kell adogatniuk és az adogatást ott kell fogadniuk, ha az adogató játékos az adott játszmában páratlan számú pontot ért el.

10.2.Játékrend és helyzet a pályán A labdát az adogató és fogadó játékos felváltva üti mindaddig, míg hiba nem történik vagy a labda játékon kívülre nem kerül (15.Szabálypont).

10.3.Pontszerzés és adogatás

10.3.1. Ha az adogató játékos nyeri a labdamenetet (7.3. Szabálypont), az adogató játékos pontot szerez. Az adogató ezután újra adogat a másik adogatótérből.

10.3.2. Ha a fogadó játékos nyeri a labdamenetet (7.3. Szabálypont) a fogadó játékos pontot nyer. A fogadó játékos kapja az új adogatás jogát

11.

PÁROSJÁTÉK

11.1 Adogató- és fogadótér

11.1.1 Az adogatóoldal játékosa a jobboldali adogatótérből adogat, ha az adogatóoldalnak nulla, vagy páros számú pontja van az adott játszmában.

11.1.2 Az adogatóoldal játékosa a bal adogatótérből adogat, ha az adogatóoldalnak páratlan számú pontja van az adott játszmában.

11.1.3 A játékostársakra a fordított séma vonatkozik. A fogadó oldal azon játékosa, aki utoljára adogatott, ugyanabban az adogatótérben áll, ahonnan utoljára adogatott, játékostársa pedig a másik adogatótérben.

11.1.4 A fogadó oldalnak az a játékosa lesz a fogadó, aki az adogatóval átlósan szemben lévőadogatótérben áll.

11.1.5 A játékosok csak akkor cserélnek adogatóteret, amikor adogatóként nyernek pontot.

11.1.6 Az adogatást az adogató oldal pontszámának megfelelő adogatótérből kell elvégezni, kivéve a 12. Szabálypont esetét.

11.2 Játék sorrend és a pályán elfoglalt pozíció Az adogatás fogadása után az adogató és a fogadó oldal bármelyik játékosa megütheti a labdát a saját térfelének bármely pontjáról, amíg a labda játékban van (15. Szabálypont). A két oldal felváltva ütheti meg a labdát.

11.3 Számolás és adogatás

11.3.1 Ha az adogató nyeri a labdamenetet (7.3. Szabálypont), pontot ér el, és ismét adogat a másik adogatótérből.

11.3.2 Ha a fogadó nyeri a labdamenetet (7.3. Szabálypont), pontot ér el, és a következőadogatást ővégzi el.

11.4 Adogatás

Az adogatás joga a játszmákban folyamatosan átszáll:

11.4.1 az első adogatóról, aki elkezdte a játszmát a jobboldali adogatótérből

11.4.2 az elsőfogadó játékostársára. Az adogatást a bal adogatótérből kell teljesíteni.

11.4.3 a kezdőadogató játékostársára

11.4.4 a kezdőfogadóra

11.4.5. a kezdőadogatóra, és így tovább.

11.5 Semelyik játékos sem adogathat soron kívül, fogadhat soron kívül, vagy fogadhat két egymás utáni adogatást ugyanabban a játszmában, kivéve a 12. Szabálypontban leírtakat.

11.6 A következőjátszmában a nyertes oldal bármelyik játékosa adogathat, és a vesztes oldal bármelyik játékosa fogadhat.

12.

ADOGATÓTÉRI HIBÁK

12.1.Adogatótéri hiba történt, ha egy játékos

12.1.1. soron kívül adogatott; vagy fogadott

12.1.2. rossz adogatótérből adogatott, vagy rossz adogatótérben fogadott

12.2.Ha az adogatótéri hibát felfedezték, azt helyesbíteni kell, de az eredmény érvényben marad.

13.

HIBÁK

"Hibának" számít :

13.1.ha egy adogatás nem szabályos (9.1. Szabálypont);

13.2.ha adogatás közben a labda(át)

13.2.1. a hálón fennakad, vagy

13.2.2. átjutva a hálón beleakad a hálóba

13.2.3. a fogadó játékostársa üti vissza

13.3.ha játék közben a labda;

13.3.1. a játéktér határvonalain kívül ér talajt (azaz nem a határoló vonalon vagy azon belül).

13.3.2. a hálón keresztül vagy a háló alatt kerül át a másik térfélre

13.3.3. nem kerül át a háló fölött

13.3.4. érinti a tetőt, vagy az oldalfalakat

13.3.5. érinti egy játékos testét vagy ruházatát, vagy

13.3.6. érint bármely tárgyat vagy személyt a játéktéren kívül (ahol a csarnok felépítése szempontjából szükséges, a létesítmény üzemeltetője, az országos Szövetség egyetértésével szabálymódosításokat eszközölhet, melyek az olyan esetekre vonatkoznak, amikor a labda egy akadályt érint).

13.3.7. ütés során az ütőn marad, és hajítással kerül tovább

13.3.8. ugyanaz a játékos kétszer egymás után üti meg

13.3.9. a játékos és társa egymás után üti meg

13.3.10. érinti a játékos ütőjét, és utána nem az ellenfél térfele felé repül

13.4. ha a labda játékban van és egy játékos

13.4.1. ütőjével, testével vagy ruházatával érinti a hálót vagy annak tartozékait;

13.4.2. ütőjével vagy testével áthatol a háló fölött az ellenfél térfelére, kivéve azt az esetet, amikor az ütőjátékos ütőjével követheti a labdát a háló felett, amennyiben a labda és az ütőkezdeti érintkezési pontja az ütőjátékos térfelén volt

13.4.3. ütőjével vagy testrészével a háló alatt áthatol az ellenfél térfelére, és ezzel az ellenfelet akadályozza vagy zavarja; vagy

13.4.4. ellenfelét akadályozza, azaz ellenfelét egy szabályos ütés kivitelezése közben gátolja, miközben ellenfele az ütőjével a háló fölött követi a labdát;

13.4.5. ha játék közben ellenfelét bármilyen cselekedettel szándékosan megzavarja, mint pl. kiabálással vagy kézmozdulatokkal

13.5.ha egy játékos kirívóan, ismételten vagy sorozatosan megsérti a 16. Szabálypont előírásait

14.

ISMÉTLÉSEK

14.1.A játékvezetővagy (ha nincs játékvezető), a játékos "ismétlés"-t rendel el a játék megállítására

14.2.Ismétlést kell elrendelni, ha:

14.2.1. ha az adogató játékos elvégezte az adogatást még mielőtt a fogadó játékos erre készen állt volna (9. 5.Szabálypont);

14.2.2. ha az adogatás közben mind az adogató, mind a fogadó játékos hibát követ el;

14.2.3. miután az adogatást visszaütötték, a labda

14.2.3.1. a hálón fennakad, vagy

14.2.3.2. átjutva a hálón beleakad a hálóba

14.2.4. ha a játék során a labda feje teljesen elválik a labda többi részétől;

14.2.5. a játékvezetővéleménye szerint a játékot megszakították, vagy az edzőzavarta az ellenfél játékosát

14.2.6. ha a vonalbíró nem látta az esetet és a játékvezetőnem tud dönteni;

14.2.7. minden váratlan vagy véletlen esemény esetén

14.3.Ha ismétlés történt, az utolsó adogatás utáni labdamenet nem számít, és az adogató játékos újra adogat.

15.

A LABDA NINCS JÁTÉKBAN

A labda nincs játékban, ha:

15.1.nekiütközik a hálónak vagy a hálótartó oszlopnak és az ütőjátékos térfele irányában kezd leesni;

15.2.érinti a játéktér felületét; vagy

15.3.hiba vagy ismétlés fordul elő

16

FOLYAMATOS JÁTÉK, SPORTSZERÛTLENSÉG,

BÜNTETÉSEK

16.1.A játéknak az elsőadogatástól a mérkőzés végéig folyamatosnak kell lennie, kivéve a 16.2. és 16.3. Szabálypontokban megengedett eseteket

16.2.Szünetek

Minden mérkőzésen az alábbi szüneteket kell engedélyezni

16.2.1. nem több, mint 60 másodperc szünet tartható minden játszmában, ha a vezetőoldal elérte a 11. pontot

16.2.2. nem több, mint 120 másodperc szünet tartható az elsőés második játszma között, és (ha sorra kerül) a döntőjátszma előtt

(Televíziós közvetítés esetén a Döntnök dönthet úgy a mérkőzés előtt, hogy a 16.2. Szabálypont szerinti szünetek kötelezőek és rögzített időtartamúak.)

16.3.A játék felfüggesztése

16.3.1. Ha külső körülmények teszik szükségessé, a játékvezető felfüggesztheti a játékot egy általa indokoltnak tartott

időtartamra.

16.3.2. Bizonyos esetben a Döntnök utasíthatja a játékvezetőt a játék felfüggesztésére.

16.3.3. Felfüggesztés esetén a játék állása érvényben marad, és később onnan folytatódik.

16.4.A játék késleltetése

16.4.1. Nem lehet késleltetni a játékot azért, hogy a játékos erőt gyűjtsön, vagy tanácsot kapjon

16.4.2. Kizárólag a játékvezetőbírálhat el bármilyen késleltetést.

16.5.A pálya elhagyása

16.5.1. A játékos a mérkőzés során kizárólag akkor kaphat tanácsot, ha a labda játékon kívül van (15. Szabálypont)

16.5.2. A 16.2. Szabálypontban rögzített szünetek kivételével a játékos a játékvezetőengedélye nélkül nem hagyhatja el a pályát.

16.6.Egy játékos

16.6.1. szándékosan nem okozhatja a játék felfüggesztését; vagy késleltetését

16.6.2. szándékosan nem változtathatja meg a labda sebességét;

16.6.3. nem viselkedhet sértőmódon; vagy

16.6.4. viselkedésével nem véthet azokban az esetekben sem, amelyekről a tollaslabdázás szabályai nem rendelkeznek.

16.7.Játékvezetői intézkedések

16.7.1. A 16.4., 16.5.vagy a 16.6. Szabálypontok bármilyen megsértése esetén a játékvezetőnek az alábbiak szerint kell intézkednie:

16.7.1.1 a vétkes oldalt figyelmezteti

16.7.1.2. a vétkes oldal ellen hibát ítél, ha előzőleg már figyelmeztette (ugyanazon oldal két ilyen hibája már ismételt szabálysértésnek tekintendő), vagy

16.7.2. kirívó vagy ismételt szabálysértések, vagy a 16.2. Szabálypont megszegése esetén a vétkes oldal ellen hibát ítél és azonnal jelenti a verseny Döntnökének, akinek jogában áll a vétkest a versenyből kizárni

17.

TISZTSÉGVISELŐK ÉS PANASZOK

17.1.Annak a versenynek vagy rendezvénynek, amelynek a mérkőzés a részét képezi, a Döntnök a teljeskörűfelelőse.

17.2.Ahova a játékvezetőt kijelölték, ott Őfelelős a mérkőzésért, a játéktérért és annak közvetlen környezetéért. A játékvezető jelentést tesz a döntnöknek.

17.3.Az adogató által elkövetett adogatási hibákat az adogatásbíró köteles jelezni, amennyiben ilyenek előfordulnak (9.1. Szabálypont).

17.4.A vonalbírók feladata jelezni, hogy a labda játéktéren kívül vagy belül ért-e a talajra.

17.5.Minden hivatalos közreműködődöntése végleges a saját felelősségi körébe tartozó esetekben. A vonalbíró nyilvánvalóan hibás ítéletét a játékvezetőfelülbírálhatja.

17.6.Egy játékvezető

17.6.1. felügyeli és érvényre juttatja a tollaslabdázás játékszabályait, hibát vagy ismétlést ítél, amennyiben bármelyik előfordul;

17.6.2. vitás kérdésekben dönt, ha azok a következő adogatás elvégzése előtt merültek fel;

17.6.3. biztosítja a játékosok és a nézők tájékoztatását a mérkőzés alakulásáról;

17.6.4. a döntnökkel való egyeztetés után kijelöli vagy visszahívja a vonalbírókat és az adogatásbírót;

17.6.5. ahol más pályabíró nincs kijelölve, azok feladatait is ellátja;

17.6.6. ahol egy kijelölt pályabíró nem tud dönteni, dönt helyette vagy ismétlést ítél;

17.6.7. a 16. Szabálypontot érintőminden eseményt feljegyez és jelent a döntnöknek;

17.6.8. a szabályokat érintőminden kielégítetlen panaszt a Döntnök elé tár (Az ilyen panasszal mindig a következő adogatás megtörténte előtt kell élni, vagy mielőtt a panaszos a mérkőzésvégén elhagyná a játékteret). .

 

                                                                                             Copyright © 2005    dtse@freemail.hu